Hutní montáže, a.s. (Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby)

Dodávky a montáže oceľových konštrukcií, oceľových mostov a montáže technológií pre energetiku, huty, vodné diela, velkostroje, chemické a papierenské komplexy, ai. Priemyselné a športové stavby.
Služby dopravnej, manipulačnej a žeriavové techniky, prenájom ...