Hudson Global Resources s.r.o. (Pobočka)

Hudson sa zameriava na výber a nábor zamestnancov - recruitment, na talent management, personálne poradenstvo a využíva metódu výberu a hodnotenia zamestnancov prostredníctvom tzv. assesment center.

Šafárikovo námestie 4, Bratislava