Subterra a.s. (Organizační složka Slovensko)

Projekcia a realizácia dopravných, podzemných, inžinierskych, vodohospodárskych, priemyselných, občianskych a bytových stavieb.

Košická 56, Bratislava