EDYMAX Facility Management SE (Pobočka)

Všetko pre čistotu, celkovú bezpečnosť, efektivitu, prístupnosť a atraktívnosť objektov podľa platných noriem.

Bezpečnosť.
Údržba.
Upratovanie.
Dezinfekcia.
Audity.