EXTRAWELL – LMC, a. s.

Bude nám cťou byť Vašim osobným konzultantom v oblasti dovoleniek, služobných ciest,
kongresových a incentívnych pobytov. Základným princípom našej práce je najprv pozorne počúvať,
poznať detailne Vaše potreby a želania a na tomto základe zostaviť ponuku. ...