Kostol sv. Cyrila a Metoda, Brezovica

Rímskokatolícky farský kostol bol postavený v roku 1993.

Bratislava