Stredisko alternatívnych foriem regeneračného vzdelávani

Organizovanie masérskych kurzov alternatívnej medicíny, terapií a kurzov osobnostného rozvoja.
Dornova metóda. Čínske masáže, bankovanie, klasické a športové masáže.

Svornosti 12265/43, Bratislava-Podunajské Biskupice