JURMIS, s. r. o. (centrála)

Poskytujeme biznis informácie, ktoré pomáhajú našim klientom zefektívniť prácu ich obchodných tímov a teda efektívne identifikovať, osloviť a získať nových odberateľov.
Základnou službou našej spoločnosti sú KOMPAS produkty, na ktoré vhodne nadväzujú ďalšie ...