Video on DVD – Ing. Ladislav Cichovský

<b>Video</b>
Vyrobím Vám Váš videofilm s dôležitej životnej udalosti. Svadba, stužková slávnosť a iné spoločenské udalosti. Efekty a prelínanie používam len tam, kde sa hodia. Mojou snahou je dať ľudom takú pamiatku, ktorú si radi pozrú i po rokoch a oživia ...

Kpt. Jána Rašu 1879/29, Bratislava-Dúbravka