PAMIKO spol. s r.o.

Vydavateľ periodickej a neperiodickej literatúry a odborných časopisov, inzercie.

Račianska 89, Bratislava