SEWA a.s. (Sídlo)

SEWA a.s. združuje výrobcov a dovozcov elektro zariadení, ktorí sú na Slovensku zoskupení v IT asociácii. Spoločnosť zbiera a likviduje elektro odpad a elektrické zariadenia, viac informácií sa dozviete na internetovej stránke spoločnosti.

Račianska 71, Bratislava