Súkromná škôlka Gašparko (Škôlka Trnávka)

Gašparíkova 3312/7, Bratislava

Súkromná škôlka Gašparko (Škôlka Koliba)

Jeséniova 2344/50, Bratislava